small-linkedin-logotriggerpoint


 Aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten

 

    logo_srbag    

 

      

 

    

 

 

 

 

 

Tarieven en privacy particulier 2020

Afdrukken

Tarieven Bedrijven

Particulieren

Massagetherapie / Triggerpointtherapie /shiatsutherapie (vrijgesteld van BTW)
45/55 minuten € 58,-- *
Standaard
75/85 minuten € 80,-- Lang consult (intake en 1e behandeling)
* 1e afspraak (incl intake) meestal 85 minuten (vrijgesteld van BTW)

Ontspanningsmassages (Sport- , Integratieve en Stoelmassages, incl. 21% btw)
Deze massages komen niet voor vergoeding in aanmerking.
25 minuten: € 30,-- 5 rittenkaart € 140,-- 10-rittenkaart € 260,--
55 minuten: € 55,00 5 rittenkaart € 255,-- 10-rittenkaart € 485,--
85 minuten: € 75,-- 5 rittenkaart € 350,-- 10-rittenkaart € 670,--

Behandeling aan huis (alleen onder voorwaarden)

Vanaf 55 minuten binnen de gemeente Wijchen: € 20,-- extra.

Cadeaubonnen verkrijgbaar vanaf € 30,--.

Voorwaarden / praktijkregels:
- een consult / behandeling is inclusief voor- en nagesprek
- een consult / behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak
- betaling kan contant of via pin na afloop van de behandeling
- een afspraak kunt u tot 24 uur voor de afspraak telefonisch annuleren/verzetten. Hierna kan het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht
- een ontspanningsmassage kan niet bij uw zorgverzekering worden gedeclareerd.

Vergoeding particulieren

Henriëtte Huberts is masssagetherapeut (A-therapeut), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09186110, met BTWnr: NL001499060B69 en aangesloten bij de NVST (Nederlandse Vereniging van Somatherapeuten) onder lidmaatschapsnummer: L2380 en de NMTN (neuro musculaire therapeuten Nederland) onder licentienummer: T12065. Daarnaast is ze ingeschreven in het RBCZ-register als registertherapeut beroepsbeoefenaar complementaire zorg onder licentienr.: 107206R. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de therapeutische behandelingen deels of volledig als u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg.
U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig en de behandeling gaat niet af van uw eigen risico.

Klachtenregeling
Met ingang van 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen in het kader van de Wet Kwaliteit, KLachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.
MP-Impuls is via de beroepsvereniging NVST aangesloten bij Quasir klachtencommissie en bij Stichting Zorggeschil als geschillencommissie. Mocht u als client een klacht hebben, dan verzoek ik u eerst te richten tot MP-Impuls zelf. Als dit niet leidt tot een voldoende oplossing, dan kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van Quasir. MP-Impuls zal u hierbij verder adviseren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De AVG vervangt vanaf deze datum de tot dan toe geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). MP-Impuls hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent in ieder geval dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen zijn beschreven in de privacy-verklaring van MP-Impuls
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen
  • persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken na uw goedkeuring en mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het doel.
De privacy-verklaring ligt ter inzage in de praktijk van MP-Impuls.
MP-Impuls - Particulieren
MP-Impuls - Bedrijven Stoelmassage Werkplekonderzoek Werkplekonderzoek Events voor Bedrijven Workshop
MP-Impuls - Particulieren